Prime&Bond one ETCH&RINSE (3,5ml)

Prime&Bond one ETCH&RINSE (3,5ml)
Kiváló bonderő és széli záródás.

- Biztonságos alkalmazás nedves és száraz dentinen egyaránt
- DarkCure Opció Indirekt restaurációk esetén SelfCure Aktivátorral
- ETCH&RINSE 15 percig a SELECT 30 percig tárolható CliXdish-ben
- Kiválóan látható az üregben, így megbízható az azapplikálás
- A SELECT minden fajta savazási technikához alkalmas
- Nem kell hűteni

3,5ml
47 946 Ft
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Kérdés a termékről
Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Esetbemutatás
Részletek
  • Kiváló bonderő és széli zárás
  • Biztonságos alkalmazás nedves és száraz dentinen egyaránt
  • DarkCure Opció Indirekt restaurációk esetén SelfCure Aktivátorral
  • ETCH&RINSE 15 percig a SELECT 30 percig tárolható CliXdish-ben
  • Kiválóan látható az üregben, így megbízható az azapplikálás
  • A SELECT minden fajta savazási technikához alkalmas
  • Nem kell hűteni

3,5ml

Hasonló termékek
Adatok
Gyártó
Dentsply Sirona
Cikkszám
60667427
Esetbemutatás

Prime&Bond UniversalTM
Universal Adhesive

Bondok kötési erőssége a dentinhez különböző nedvesség mellett

Vizsgálat tárgya

A tanulmány célja az volt, hogy összehasonlítsa különböző adhezívek, eltérő nedvességű dentinhez való kötésének nyírószilárdságát.

 

Módszer

Kihúzott emberi molárisokat mesiodistalis félbevágás után rögzítettünk, és nedves csiszolással (4000 grit) lapos dentin felszínt alakítottunk ki a smear layer egységesítéséhez. A dentin felszíneket etch&rinse technikának megfelelően előkészítettük és 15 csoportba osztottuk, mindegyikbe 15 mintával. A dentin bondozás tesztelésre került ideális körülmények között (nedves dentin) és különböző kihívást jelentő nedvességi szintekkel. A túlszárított dentint 10 másodperces levegőszárítással értük el. A túl nedves dentint 2,5µl desztillált víz applikálásával szimuláltuk egy 4 mm-es köralakú területen. A különböző adhezívek használati útmutatójának megfelelő applikálását és megvilágítását követően, sárgaréz formákat használtunk a kompozit hengerek és az előkezelt dentin kötéséhez. A kompozitot kondenzáltuk és megvilágítottuk, majd ezt követően a mintákat 24 órán át 37°C-os vízben tároltuk. A kötés nyírószilárdságát teszteszközzel állapítottuk meg, 1 mm/perc sebességű keresztirányú mozgatással. A statisztikai elemzést p <0,05 értéken végeztük.

Eredmények

Szignifikáns eltérést mutattak a különböző adhezívek. Ideális nedvesség mellett a Prime&Bond UniversalTM statisztikailag azonos színvonalon teljesített a Clearfil Universal és a Single Bond Universal kötési erősségével. Azonban az optimálistól eltérő eseteknél, a Clearfil Universal lényegesen alacsonyabb kötési erősséget mutatott túlszárított dentinen, míg a Single Bond Universal jóval érzékenyebbnek bizonyult a túl nedves dentinre.

 

Adhezívek kötési szilárdsága etch&rinse módszer mellett különböző nedvességű dentinen


A különböző betűkkel és szimbólumokkal jelölt oszlopok statisztikailag lényegesen eltértek.

Forrás: Shear bond strength to diff erently moist dentin, M. Latta, Omaha, USA, 2016. 


Hibrid réteg nedves és túlszárított dentinen 

 

Vizsgálat tárgya

A dentinbe való nem megfelelő penetráció és annak hiányos lezárása az egyik kritikus oka a posztoperatív érzékenységnek és a gyenge kötési erőnek. Hogy megvizsgáljuk a dentin megfelelő nedvesítését és a penetrációt, elektronmikroszkóppal (FE-SEM) vizsgáltuk a rezin-dentin találkozást.

 

Módszer

24 kihúzott emberi moláris megnyitott dentin felszínét laposra csiszoltuk (600 grit), hogy egységesítsük a smear-layer állapotát, majd 8 csoportra osztottuk őket. A dentint etch&rinse módszerrel előkészítettük, majd teszteltük a bondozást ideális nedvesség mellett és 10 mp szárítás után, utóbbival szimulálva a túlszárított dentint. A négy különböző univerzális adhezív alkalmazása után a bondozott felszíneket vékony réteg SDR1 kompozittal fedtük. Az adhezívet és a kompozitot külön lépésben polimerizáltuk. 24 órás vízben való tárolást követően két rezin-dentin lemezzé vágtuk őket. Az FE-SEM analízishez a lemezeket epoxy rezinbe ágyaztuk, és natrium-hipoklorittal fehérje-mentesítettük. Következő lépésben dehidratáltuk őket emelkedő koncentrációjú etanolban, majd porlasztással bevontuk őket. Reprezentatív felvételek készültek a rezin-dentin kapcsolatról a nedves és túlszárított dentinen.

Míg a Prime&Bond Universal™ megfelelő hibrid réteget hozott létre (A), az Adhese Universal hibrid rétege jóval vékonyabb lett (B). Nyilak mutatják a hibákat és réseket a rezin-dentin felszínen a Futurabond U (C) és a Single Bond Universal (D) eseteiben. AD = adhezív réteg, CR = kompozit rezin, D = dentin, G = rés, HL = hibrid réteg, RT = rezincsap

 


Eredmények

Megfelelően nedves dentin esetén jól formált hibridréteget láttunk mindegyik tesztelt univerzális adhezívnél. Azonban amikor túlszárított dentinen alkalmaztuk őket, lényeges különbségeket tapasztaltunk. Hibák, rések és csökkent hibridréteg vastagság volt megfigyelhető, amikor az Adhese Universal, a Futurabond U és a Single Bond Universal került a túlszárított dentinre.

 

Következtetés

A mikromorfológia vizsgálatakor úgy találtuk, hogy a Prime&Bond Universal™ erőteljes kötést hoz létre a túlszárított dentinennel is. A Prime&Bond Universal™ nem tűnik érzékenynek a nedvesség mértékére, és jól formált hibrid réteget hozott létre akár nedves, akár száraz dentinen alkalmaztuk.

 

Forrás: Hybrid layer on moist and over dried dentin, Dr. A. Reis, Guarulhos University, Sao Paulo, Brazil, 2016.

1 SDR® technológia található az új SDR® Plus termékben. Self-levelling tulajdonsággal rendelkezik a kiváló üregadaptációért, valamint 4 mm rétegvastagságban alkalmazható az extrém alacsony polimerizációs stressz végett.

 

Rétegvastagság

 

Vizsgálat tárgya

Az adhezív fotopolimerizálása ronthatja az indirekt restaurátumok illeszkedését. A sűrűbb adhezívek hajlamosak meggyűlni. Röntgenfelvételen a meggyűlt adhezívet összetéveszthetjük réssel vagy secunder cariesszel. Ezért végeztünk vizsgálatot a rétegvastagságról.

 

Módszer

36 kihúzott emberi moláris megnyitott dentin felszínét laposra csiszoltuk (600 grit), hogy standardizáljuk a smear-layer állapotát. A vonatkozó használati útmutatóknak megfelelően alkalmaztuk az adhezíveket, majd a bondozott felszíneket vékony réteg SDR1 kompozittal borítottuk. Az adhezív és a kompozit külön kerültek megvilágításra. Az etch&rinse adhezív Optibond Solo Plus kivételével self-etch módban alkalmaztuk az bondokat. 24 órás vízben való tárolást követően a mintákat rezin-dentin lemezekre vágtuk és epoxy rezinbe ágyaztuk. Következő lépésként dehidratáltuk őket emelkedő koncentrációjú etanolban, majd porlasztással bevontuk őket. Az adhezívek rétegvastagságát FE-SEM felvételen vizsgáltuk, ahol a hibridréteg méretét nem vettük számításba. Minden adhezívről öt képet készítettünk, melyeken három mérést végeztünk el képanalizáló software segítségével. Az eredményeket parametrikus tesztekkel értékeltük (p<0.05).

 

Eredmények

A Prime&Bond Universal™ alacsonyabb rétegvastagságot mutatott, mint sok más adhezív, ezzel lehetővé téve az adhezív réteg megvilágítását anélkül, hogy a restaurátum illeszkedését elrontaná.

Forrás: Film thickness FE-SEM evaluation of resin-dentin interfaces produced by universal and etch-and-rinse adhesive systems, Dr. A. Reis, Guarulhos University, Sao Paulo, Brazil, 2016.

1 SDR® technológia található az új SDR® Plus termékben. Self-levelling tulajdonsággal rendelkezik a kiváló üregadaptációért, valamint 4 mm rétegvastagságban alkalmazható az extrém alacsony polimerizációs stressz végett.

Vizsgált adhezívek rétegvastagsága

 

 

 

PRIME&BOND UNIVERSAL™ - KLINIKAI ESETEK ÉS SEM FELVÉTELEK